Diving 2000 har endelig fået en længe ventet tilladelse til at kunne uddanne erhvervsdykkere.

Det er arbejde der har pågået i næsten 2 år, hvor vi har skrevet undervisnings materiale lavet risiko vurderinger ud fra en bekendtgørelses udstede af Søfartsstyrelsen.

“Dykkerskoler godkendt af Søfartsstyrelsen underviser og eksaminerer i henhold til retningslinjer udstedt af International Diving Schools Association (IDSA). Desuden er dykkerskolerne auditeret i henhold til bekendtgørelse nr. 1373 af 16. december 2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser” kilde Søfartsstyrelsen.

De erhvervsdykker uddannelser som Diving 2000 kommer til at udbyde er som følgende:

  1. Erhvervsdykker SCUBAerhverv til 30 meters dybde.
  2. Erhvervsdykker til 9 meters dybde.
  3. Dykkerassistent / Lineholder for erhvervsdykker.
  4. Dykker relateret førstehjælp
  5. vedligeholdende erhvervsdykker relateret førstehjælp.

Disse 5 dykkeruddannelser bliver udbudt i samarbejde med Martec i Frederikshavn, som under hele ansøgnings og godkendelses processen har været en aktiv del af kommunikationen med Søfartsstyrelsen. Det er også Martec der stiller kvalitetssystem til rådighed, så vi i al fremtid har en ensartethed i vores uddannelses processer og risikovurdering på alt hvad vi laver.

Alle kurser vil som udgangspunkt blive afholdt i Diving 2000 i Odense og Dykfyn i Nyborg hvor vi har alle faciliteter til uddannelse af dykkere.
Al vores dykkerundervisning starter med en introduktion af alt personale samt en teori gennemgang, der efter skal vi prøve det det hele handler om:-) nemlig dykning– vi er i den heldige situation at vi har vores egen dykker bassin, hvor vi kan få testet vores grænser, inden vi kommer igen med det åbne vand.
Så gå du med en drøm om at blive erhvervsdykker, så skal du være velkommen til at kontakte Diving 2000 for en snak om dine muligheder.
Nogle ting du skal overveje før du vælger uddannelse er hvad du skal bruge erhvervsdykkeren til, er det akvarie dyk eller arbejde med inspektion eller redning.  Du vil altid have mulighed for at opgraderer din dykker uddannelse til et højere status, hvis dine behov ændre sig med tiden.