ERHVERVS DYKKERSKOLE PÅ FYN

Erhvervsdykker uddannelse

SCUBA-Erhvervsdykker til 30 meter
Som SCUBA-Erhvervsdykker til 30 meter er du kvalificeret til at udføre erhvervsmæssige dykkeropgaver i lukkede og åbne miljøer med en maksimal dybdegrænse på 30 meter, og ved brug af atmosfærisk luft. Dette er det mest populære af vores kurser. Dette kursus kan stå på egne ben, eller bruges som fundament og springbræt i din videre karriere som erhvervsdykker.

SCUBA-Erhvervsdykker til 9 meter

Også kaldet Begrænset SCUBA-Erhvervsdykker. Med denne titel på CV’et kan du udføre erhvervsmæssige opgaver indtil 9 meters dybde ved brug af atmosfærisk luft, men kun i lukkede miljøer – Bassiner, reservoirs ol. Uddannelsen er en light version af den fulde erhvervsdykkeruddannelse til 30 meter, som er nødvendig hvis du vil kunne arbejde i åbne miljøer, såsom hav, havne ol.

Læs mere på denne side

Kontakt vores skolechef
Jan LAurenborg Olsen
6613 0049