Gratis fragt over 499 kr
Trustpilot
Trustpilot: Fremragende anmeldelser
Fortrydelsesret
dages returret
Kalender

Handelsbetingelser på kurser

Generelle betingelser for køb af kurser, endags ture og arrangementer mm., af Diving 2000 A/S. Herunder Flexforsikring, certificering og tilbagebetaling af kursusafgift. 

Begrebsdefinition:

Ved kursus forstås et dykkerkursus afholdt 100 procent i Diving 2000 A/S eller hos officielle samarbejdspartnere.
Ved Flexforsikring forstås en forsikring der dækker dig i forhold til sygdom eller, hvis du bliver forhindret i at deltage i kursus aktiviteten i sidste øjeblik.
Ved arrangementer forstås arrangementer afholdt af Diving 2000 A/S eller hos officielle samarbejdspartnere.
Ved kursusafgift forstås kursets samlede pris eksklusiv kursusmaterialer.

Betingelser ved køb af kursus

Al tilmelding til kurser er bindende, ligeledes er kursus datoer - og der ydes ingen refusion ved forhindret fremmøde eller ikke bestået kursus (se dog afsnittet om Flexforsikring).

Certificering:

Certificering forudsætter, at alle færdighedskrav er opfyldt iht. PADI’s internationale standarder, og at det fulde kursusbeløb er indbetalt. Hvis man ikke kan imødekomme færdighedskravene inden for de udstukne rammer, må man påregne at skulle gennemføre - samt betale for et ekstra modul, der vil blive forsøgt afviklet så snart der er plads på et i forvejen planlagt kursus.
Prisen for et ekstra modul fremgår af gældende prisliste (se prislisten hér).

Krav/forventninger

På alle kurser i Diving 2000 regi lægges der vægt på modenhed, ansvarlighed og at stoffet er forstået. Opfylder man ikke disse betingelser, forbeholder vi os ret til ikke at udstede certifikat.
Dette gælder også, hvis man ikke er velforberedt og/eller ikke har relevant udstyr til pågældende kursusaktivitet.
Specielt på vores tekniske kurser lægges der stor vægt på, at man er velforberedt samt udviser modenhed, ansvarlighed og forståelse for teknisk dyknings specielle karakter. Opfylder man ikke disse betingelser, forbeholder vi os ret til ikke at udstede certifikat.

Tilbagebetaling af kursusafgift (gælder alle kurser):

 • Ved afmelding af et kursus mere end 30 dage før kursusstart refunderes 75% af kursusprisen.
 • OBS: MED Flexforsikring refunderes 100% af kursusprisen (ved framelding mere end 30 dage før).
 • Ved afmelding af et kursus mere end 2 uger før kursusstart refunderes 50% af kursusprisen.
 • Ved afmelding af et kursus mindre end 2 uger før kursus start ydes der ingen refusion.
 • Ved hel eller delvis udeblivelse fra kursus ydes der ingen refusion.
 • Er kursusdeltageren startet på kursus, men ikke færdiggjort dette, inden 9 mdr. fra kursets start dato, udløber muligheden for at gøre kurset færdigt.

  Afbestillingspolitik for erhvervsdykkerkurser hos Diving 2000

  Afbestilling af Erhvervs-kursusdeltagelse hos Diving 2000 forstår vi, at uforudsete omstændigheder kan nødvendiggøre afbestilling af et kursus. I tilfælde af afbestilling fra en kursusdeltagers side, anvendes følgende regler:

  • Fuldstændig refusion gives ved afbestilling foretaget senest 40 dage før kursusstart.
  • 50% af kursusgebyret vil blive opkrævet ved afbestilling foretaget mellem 30 til 15 dage før kursusstart.
  • Ved afbestilling 14 dage eller mindre før kursusstart, opkræves fuldt kursusgebyr, dette gælder også ved udeblivelse.

   Vi forbeholder os retten til at aflyse et givent kursus, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.
   Reservationer, der indsendes senere end 14 dage (2 uger) før kursusstart, anses for bindende.

  Alle afbestillinger og/eller ændringer skal meddeles skriftligt til Diving 2000 via e-mail. info@diving2000.dk

  Flexforsikring til Fritidsdykkerkurser

Har du tegnet en forsikring i forbindelse med kursustilmeldingen - er det muligt at flytte kursus, hvis du skulle blive forhindret i sidste øjeblik – eller, hvis du bliver forhindret i at færdiggøre et kursus. Forsikringen kan kun tegnes ved køb af kursus og kan ikke tegnes senere.
Forsikringen er personlig og giver mulighed for at flytte til et andet kursus én gang. Du kan flytte til et kursus på en anden dato (dog højst 9 mdr. frem), såfremt der er plads på dette kursus.
Er det valgte kursus dyrere, skal du betale merprisen. Eventuel refusion, hvis det valgte kursus er billigere, kan ikke påregnes.
Forsikringen giver mulighed for 100% refusion i tilfælde, hvor afmeldingen/aflysningen sker mere end 30 dage før kursus start (se afsnit om ”Tilbagebetaling af kursusafgift”).
Udover førnævnte, giver forsikringen ikke ret til tilbagebetaling af kursus og/eller evt. materialer.
Pris for Flexforsikringen: 10% af kursets pris – inkl. materialer.
Vi gør opmærksom på at ved køb af flexforsikring, dækkes der ikke udgiften til hotelophold.

Arrangementer

Tilmelding til endags ture og arrangementer er bindende og der ydes ingen refusion ved forhindret fremmøde, uanset årsag. Det er dog muligt at flytte turen til en anden dato, fastsat af Diving 2000, såfremt du har tegnet en forsikring, der koster 10% af aktivitetens samlede pris.

Forsikringen er ligesom tilmeldingen personlig og giver mulighed for at flytte dato én gang. Du kan flytte din deltagelse på dykker turen til en anden dykker tur på en senere eller tidligere dato (dog højst 9 mdr. frem), såfremt der er plads på denne dykker tur.
Afbuddet skal meldes til Diving 2000 inden aktivitetens start. Man kan kun flytte dykker turen én gang pr. tegnet forsikring. En evt. prisforskel skal betales hvis aktiviteten er dyrere, men udbetales ikke, hvis aktiviteten er billigere. Forsikringen åbner ikke mulighed for at få pengene refunderet.

 

--

 

Vi forbeholder os retten til at aflyse et givent kursus, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.